0161 43 1202
info@vosbelastingadvies.nl

Inkomstenbelasting

Auto
U kunt uw auto in de onderneming inbrengen of in privé blijven houden. Uw auto moet u in uw onderneming inbrengen indien u minder dan 500 kilometer privé gebruik maakt van de auto. Indien u de auto in de onderneming inbrengt dan zijn alle kosten, zoals afschrijvingskosten, benzinekosten en onderhoudskosten, in de onderneming aftrekbaar. Voor het privé gebruik van de auto krijgt u in de aangifte inkomstenbelasting een bijtelling, tenzij u minder dan 500 kilometer privé rijdt. De omzetbelasting (BTW) die u betaalt, kunt u in uw aangifte omzetbelasting in aftrek brengen.

Investeringsaftrek
Een ondernemer heeft recht op investeringsaftrek. Deze investeringsaftrek verkrijgt men bij het doen van investeringen in bedrijfsmiddelen van minimaal € 450 per investering en minimaal € 2.800 voor de gezamenlijke investeringen. De aftrek is afhankelijk van de totale investeringen en bedraagt maximaal 28% van het investeringsbedrag.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is een aftrek voor ondernemers die meer dan 1225 uur per jaar aan ondernemingswerkzaamheden besteden. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2024 € 3.750. Een startende ondernemer heeft daarnaast de eerste drie jaar recht op de startersaftrek ad. € 2.123, als hij voldoet aan het 1225 urencriterium. Wanneer men geen startende ondernemer meer is, dan voldoet men pas aan het urencriterium wanneer er naast de 1225-uren aan ondernemingswerkzaamheden tevens voldaan wordt aan de eis dat de tijd die u in totaal besteedde aan werkzaamheden in de onderneming(en), aan andere arbeid in dienstbetrekking of voor overige werkzaamheden meer dan 50% besteed wordt aan de onderneming.

Meewerkaftrek
De meewerkaftrek is een aftrek die toegekend wordt aan de ondernemer wiens partner minimaal 525 uur meewerkt in de onderneming zonder hiervoor een vergoeding te krijgen. De aftrek bedraagt minimaal 1,25% van de winst. Het toekennen van een arbeidsbeloning kan echter soms aantrekkelijker zijn. Indien uw partner meewerkt in de onderneming dan kan ik een berekening maken welke keuze fiscaal het meest gunstig is.

MKB-vrijstelling
De MKB-vrijstelling is een vrijstelling voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium van 1225-uur per jaar. De vrijstelling bedraagt 13,31% van de fiscale winst. Dit houdt in dat wanneer er sprake is van een verlies 13,31% van het verlies niet aftrekbaar is.

Aanloopkosten
De kosten die in de vijf voorafgaande kalenderjaren gemaakt zijn in verband met het starten van de onderneming en die nog niet zijn afgetrokken van het belastbaar inkomen uit werk en woning kunnen in het eerste kalenderjaar van de onderneming alsnog worden afgetrokken.