0161 43 1202
info@vosbelastingadvies.nl

Praktische tips

De startende ondernemer

Inschrijvingen
Als ondernemer dient men zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De inschrijving moet persoonlijk door de startende ondernemer gedaan worden. Bij de Kamer van Koophandel wordt direct de inschrijving bij de belastingdienst geregeld.

Administratie en belasting
De onderneming is verplicht een administratie bij te houden. Hiervoor dienen alle bescheiden als bankrekeningen, een kasboek, facturen en bonnetjes bewaard te worden. De jaarrekening die volgt uit deze administratie wordt opgenomen in de belastingaangifte.

Een belastingvoordeel van het zijn van ondernemer, is dat men recht heeft op de zogenaamde ondernemersaftrek. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en voor in de verre toekomst de stakingsaftrek.
De zelfstandigenaftrek kan men krijgen als men meer dan 1225 uur per jaar aan ondernemingswerkzaamheden besteedt. Een startende ondernemer heeft daarnaast de eerste drie jaar recht op de startersaftrek. Een ondernemer heeft recht op investeringsaftrek. Deze investeringsaftrek verkrijgt met bij het doen van investeringen in bedrijfsmiddelen, waartoe ook een computer behoort, van minimaal € 450 per investering en minimaal € 2.800 voor de gezamenlijke investeringen. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de totale investeringen.

Omzetbelasting
De diensten, die de onderneming verricht en de goederen die de onderneming levert, zijn vaak belast met omzetbelasting. Dit brengt met zich mee dat de onderneming aangiften omzetbelasting moet doen. De door de onderneming betaalde omzetbelasting kan hierbij teruggevorderd worden.

Loonheffing
Op het moment dat de onderneming een werknemer in dienst neemt is men loonbelastingplichtig. Per maand moet de aangifte loonheffingen worden ingediend.