0161 43 1202
info@vosbelastingadvies.nl

Vennootschapsbelasting

Fiscale eenheid
Het is mogelijk om tussen verschillende B.V.’s een fiscale eenheid te vormen. Dit houdt in dat de onderlinge winsten en verliezen gecompenseerd kunnen worden. Het nadeel hierbij is dat het tariefopstapje welke de vennootschapsbelasting kent slechts éénmaal benut wordt.