0161 43 1202
info@vosbelastingadvies.nl

De kosten voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bedraagt € 85,00 voor één aangifte. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap dan kost de aangifte van de fiscale partner € 22,50 (in totaal derhalve € 107,50 voor twee aangiften). Indien er sprake is van een echtscheiding dan bedragen de totale kosten voor beide aangiften samen € 170,00 Het aanvragen of wijzigen van een voorlopige teruggaaf kost € 70,00. Ook hierbij geldt dat wanneer er ook voor de fiscaal partner een voorlopige teruggaaf aangevraagd moet worden de extra kosten hiervoor € 22,50 bedragen. Het aanvragen of het wijzigen van een toeslag kost € 70,00. Het stopzetten van een toeslag kost € 52,50. Het opstellen van een middeling kost € 50. De bedragen zijn inclusief omzetbelasting, controle van de aanslagen en te maken bezwaarschriften.

Indieningstermijn
De aangifte inkomstenbelasting moet voor 1 mei ingediend worden bij belastingdienst. Indien u dit wenst, is het mogelijk hiervoor een jaar uitstel aan te vragen.

Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting
Voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 zijn verschillende gegevens benodigd. Niet alle opgevraagde stukken zullen in uw situatie van toepassing zijn. Hieronder volgt een opsomming van de benodigde gegevens.

* Uw BSN-nummer (sofi-nummer) en geboortedatum;
* Namen en geboortedata van uw minderjarige kinderen;
* Loonopgaven;
* Openbaar vervoerverklaring voor woon-werkverkeer;
* Ontvangen alimentatie voor uzelf;
* Eventueel betaalde lijfrenten en opgaaf pensioenaangroei;
* WOZ waarde van de woning in 2021 (peildatum 1-1-2020), saldo van de hypotheek en opgaaf betaalde hypotheekrente in 2021, betaalde notariskosten, afsluitprovisie en taxatiekosten;
* Betaalde arbeidsongeschiktheidspremie;
* Banksaldi van uw bankrekening op 1 januari 2021;
* Saldi van eventuele aandelen en beleggingen op 1 januari 2021 en de jaaropgaaf van 2021;
* Zelf betaalde kosten voor een arts, specialist, tandarts of apotheek;
* Reiskosten voor regelmatig ziekenbezoek;
* Uitgaven voor een dieet op doktersvoorschrift (vast bedrag afhankelijk van het dieet);
* Extra uitgaven voor gezinshulp;
* Uitgaven voor speciale kleding of beddengoed;
* Uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten kinderen;
* Uitgaven aan studiekosten of andere scholingsuitgaven;
* Heeft u alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen betaald?;
* Eventueel gedane giften;
* Aanslagen inkomstenbelasting 2020;
* Aangifte inkomstenbelasting 2020;
* Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2021.

Voorlopige teruggaaf
Voor de inkomstenbelasting is het mogelijk om een voorlopige teruggaaf aan te vragen. U ontvangt dan gedurende het jaar iedere maand reeds een deel van uw teruggaaf welke uiteindelijk bij de aangifte inkomstenbelasting definitief wordt berekend.

Toeslagen
Het is mogelijk om zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag aan te vragen. De hoogte van de toeslag is mede afhankelijk van uw inkomen.