0161 43 1202
info@vosbelastingadvies.nl

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een maandelijkse tegemoetkoming in de zorgverzekering, welke kan worden verkregen bij een inkomen lager dan € 37.496 (2024) of lager dan € 47.368 (2024)  indien u een toeslagpartner heeft. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. De toeslagpartner is meestal uw echtgenoot of degene met wie u samenwoont. De toeslagpartner kan echter ook iemand zijn die bij u inwoont, bijvoorbeeld uw broer of zus.

Kinderopvangtoeslag
Het Rijk kan een tegemoetkoming geven in de kosten van kinderopvang. Het is ook mogelijk om achteraf een aanvraag in te dienen. Om voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet u zelf kosten dragen voor de kinderopvang en de kinderopvanginstelling moet formeel geregistreerd zijn bij de gemeente.

Kindgebonden budget
De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen van de ouders en zal per huishouden worden uitgekeerd. Het kindgebonden budget wordt toegekend aan de ouder die recht heeft op de kinderbijslag. De kinderbijslag zal naast het kindgebonden budget gewoon blijven bestaan.

Huurtoeslag
De huurtoeslag wordt door de belastingdienst verstrekt. De huurtoeslag wordt gebaseerd op de hoogte van uw inkomen.