0161 43 1202
info@vosbelastingadvies.nl

Wanneer u werknemers in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de belastingdienst. Daarnaast is er voor de loonadministratie een arbeidsovereenkomst, een kopie van het paspoort van de werknemer, een loonbelastingverklaring en het bankrekeningnummer van de werknemer nodig. In het arbeidscontract moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

* Het brutoloon;
* De aanvang van de dienstbetrekking;
* De looptijd van de dienstbetrekking;
* Het aantal dagen/uren per week wat gewerkt wordt;
* Het aantal vakantiedagen;
* Pensioenafspraken;
* Overige vergoedingen, zoals een auto van de zaak.

Indien u dit wenst, kunnen wij voor u de aanmeldingen verzorgen. Daarnaast kunnen we de loonadministratie voeren.

Bij de loonadministratie verzorgen we de salarisstroken van de werknemers per periode, de loonheffingaangiften en de jaaropgaven.

Reiskosten
U kunt een bedrag van € 0,23 per kilometer (bedrag 2024) onbelast aan uw werknemer vergoeden voor zakelijke kilometers welke uw werknemer rijdt in zijn privé auto.